Thursday , 13 August 2020

Tin tức

Cảm biến HBM Z6FD1 200KG

Cảm biến HBM Z6FD1 200KG 1-Z6FC3/10KG-1 1-Z6FC3/20KG-1 1-Z6FC3/50KG-1 1-Z6FC3/100KG-1 1-Z6FC3/200KG-1 1-Z6FC3/500KG-1 1-Z6FC3/1T 1-Z6GC3/500KG 1-Z6FC4/20KG-1 1-Z6FC4/50KG-1 1-Z6FC4/100KG-1 1-Z6FC4/200KG-1 1-Z6FC4/500KG-1 1-Z6FC6/50KG-1 1-Z6FC6/100KG-1 1-Z6FC6/200KG-1 1-Z6FD1/5KG-1 1-Z6FD1/10KG-1 1-Z6FD1/20KG-1 1-Z6FD1/50KG-1 1-Z6FD1/100KG-1 1-Z6FD1/200KG-1 1-Z6FD1/500KG-1 1-Z6FD1/1T hbm Z6FD1 200KG | cảm biến loadcell Z6FD1 200KG

Read More »

Nhà phân phối Laumas

Nhà phân phối Laumas OTD Automation hiện nay là nhà phân phối các sản phẩm Laumas tại Việt Nam Load cells and Mounting kits Scales, Modules & Weighing platforms Electronic instrumentation Supervisory software Accessories & Wiring ATEX-IECEx – Products for explosive atmospheres Promotional Offer Các sản phẩm cảm biến loadcell …

Read More »

Nhà phân phối loadcell Keli

Nhà phân phối loadcell Keli Hiện nay chúng tôi phân phối các sản phẩm Keli tại Việt Nam: Keli Truck scales, Hanging scales Keli Railway scales, Safe limit Keli Platform scales On-boarding scales Keli Digital indicator, Platform scalesTruck scales Keli Control indicator, Transmitter Keli Junction box Keli Electronic balance Keli …

Read More »

Đại lý loadcell HBM

Đại lý phân phối loadcell HBM Hiện nay chúng tôi phân phối các sản phẩm loadcell HBM: Strain Gauges Load Cells [kg/lbf] Force Sensors + Load Cells [N] Torque Sensors Multi Axis Sensors Pressure Sensors Displacement Sensors Strain Sensors Custom / OEM Sensors Optical Fiber Sensors Piezoelectric Products

Read More »

Loadcell Mavin NS6 150Kg

Cảm biến Loadcell Mavin NS6 150Kg Thông số kỹ thuật Loadcell NS6 150Kg: L6F-C3-150KG, 3B6ERA6113-01, A6128-00, A612A-10 A622A-03, A612B-04, A6121-00, A6111-00, A6112-13 A6111-10, A6113-20, A6123-10, A6113-25, A6116-20 A6111-11, A6221-00, A6121-02, A6121-03, A611B-22 A6128-03, A6128-13, A6212-00, A6127-04, A6127-03 A6121-01, A6121-11, CSB-D CSB-500-DCSB-1000-DCSB-2000-DCSB-3000-DCSB-5000-DCSB-10000-D MSP-300-010-B-5-W-1, MSP-300-016-B-5-W-1 MSP-300-025-B-5-W-1, MSP-300-070-B-5-W-1 MSP-300-250-B-5-W-1, MSP-300-350-B-5-W-1, MSP-300-500-B-5-W-1, MSP-400-010-B-5-W-1 MSP-400-016-B-5-W-1, …

Read More »

Cảm biến loadcell Bongshin CBES-100kg

Cảm biến loadcell Bongshin CBES-100kg loadcell CBES-20T, loadcell BS-205 loadcell BS-53T, loadcell BS-32 loadcell BS-7300, loadcell BS-7220 loadcell CSDKA-10T, loadcell PSA30-50KG loadcell DBBP-50KG, loadcell CS12C-1T loadcell CS61-1T, loadcell CS61-2T loadcell CS61-3T, loadcell BCH-5T

Read More »