Thứ Sáu , 3 Tháng Bảy 2020

Cảm biến 0785-50Kg

Cảm biến loadcell 0785-50Kg

62032148 0785-50Kg 2M c3 Ex(16522700G)

62032146 0785-10Kg 2M c3 Ex(16522700E)
62032147 0785-20Kg 2M c3 Ex(16522700F)
62032148 0785-50Kg 2M c3 Ex(16522700G)
71210890 0785-100Kg 2M c3 Ex(16522700H)
62032152 0785-100Kg 3M c3 Ex(16522800C)
62032153 0795-200Kg 3M c3 Ex(16522800D)
62032165 0805-500Kg 3M c3 Ex(16568800F)
Ex ib IIC T4-T6 Gb
Ex ibD 21 T4-T6 Gb
WU6R 6kg 228*228
WU15R 15kg 228*228
WU30M 30kg 305*305
WU60M 60kg 305*305
WU60L 60kg 457*457
WU150L 150kg 457*457
WU300XL 300kg 610*610

đại lý 0785-50Kg, nhà phân phối 0785-50Kg, đại lý mettler toledo, nhà phân phối mettler toledo, cảm biến loadcell mettler toledo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *