Thứ Sáu , 3 Tháng Bảy 2020
Cảm biến trọng lượng DBSL-5t

Cảm biến trọng lượng DBSL-5t

Cảm biến trọng lượng DBSL-5t

Cảm biến trọng lượng DBSL-5t

Thông số kỹ thuật loadcell Transcell DBSL-5t:

Rated Output 3.0mV/V ±0.25%
Zero Balance ±1% of rated output
Creep after 30 minutes ±0.03% of rated output
Nonlinearity ±0.03% of rated output
Hysteresis ±0.03% of rated output
Repeatability ±0.03% of rated output
Temp. effect on output ≤0.002% of applied output/ºC
Temp. effect on zero ≤0.002% of rated output/ºC
Safe Temp. Range -10ºC to + 70ºC
Temp. Compensated -10ºC to + 40ºC
Safe Overload 150%
Input Impedance 387 ohm ± 20 ohm
Output Impedance 350 ohm ± 5 ohm
Insulation Resistance ≥5000 M ohm (50V DC)
Rated Excitation 10V DC/AC
Maximum Excitation 15V DC/AC
Cable Length 600cm
Cable Color Code Red(+E) Black(-E) Green(+S) White(-S)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *