Friday , 6 December 2019
Home / Loadcell HBM / Đại lý HBM T40B

Đại lý HBM T40B

Đại lý HBM T40B

Công dụng: Đo mô men và tốc độ của động cơ điện để khảo sát đặc tính cơ của động cơ
Thông số kỹ thuật:
– Dải đo mô men: 0-50Nm
– Dải đo tốc độ: 0-20.000rpm
– Cấp chính xác: 0.05 (50Nm:0.1)
– Dải tần đo tới 6KHz (-3dB)
– Digital transmission of measured values
– Non-linearity including hysteresis. Related to the nominal sensitivity:
+ Frequency output: <±0.03%
+ Voltage output: <±0.03%

Cảm biến đo mô men động cơ T40B

Bộ xử lý tín hiệu đo mô men (Data acquisition system) MX440B

Cáp tín hiệu đo mô men HBM 1-KAB153-6

Cáp tín hiệu đo tốc độ HBM 1-KAB164-6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *