Friday , 22 March 2019
Home / Loadcell AND / Cảm biến loadcell LC8401-K100

Cảm biến loadcell LC8401-K100

Cảm biến loadcell LC8401-K100

LC8401-K001 / LC8401-K002
LC8401-K003 / LC8401-K006
LC8401-K010 / LC8401-K015
LC8401-K020 / LC8401-K030
LC8401-K060 / LC8401-K100

LC8401 – K001
1 kgf
LC8401 – K002
2 kgf
LC8401 – K003
3 kgf
LC8401 – K006
6 kgf

LC8401 – K010

10 kgf

LC8401 – K015

15 kgf

LC8401 – K020
20 kgf
LC8401 – K030
30 kgf
LC8401 – K060
60 kgf
LC8401 – K100
100 kgf

사       양

정격 출력

1.0 ± 0.1 mV/V(1kg~3kg)

 
2.0 ± 0.2 mV/V(6kg~100kg)

한계과부하

150%

종합오차

0.03%

크리프(30분)
0.03%
재현성
0.01%

제로바란스

0 ± 0.05 mV/V(1kg~3kg)

 
0 ± 0.1 mV/V(6kg~100kg)

온도보상범위

-10 ℃ ~+40 ℃

사용온도범위

-20 ℃ ~+70 ℃

권장인가전압

10V

최대인가전압

15V

입력단자간저항

400Ω ± 20Ω 

출력단자간저항

350Ω ± 3.5 Ω 

절연저항

>2000MΩ

영점온도영향

0.028%/ 10℃

출력온도영향

0.014%/ 10℃

짐판사이즈
200 × 200mm(1kg~3kg)
 
300 × 300mm(6kg~30kg)
 
400 × 400mm(60kg~100kg)
케이블길이
40cm(1kg~30kg)
 
2m(60kg~100kg)

đại lý loadcell and, nhà phân phối loadcel and, cảm biến loadcell and, đại lý LC8401-K100, nhà phân phối LC8401-K100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *