Friday , 6 December 2019
Home / Admin

Admin

Cảm biến loadcell SQB-3000lb

Cảm biến loadcell SQB-3000lb SQB-50kg, SSSQB-500kg, SSSQB-1000kg, SSSQB-1500kg, SSSQB-2000kg, SSSQB-2500kg, SSSQB-5000kg, SSSQB-1TSSSQB-1.5TSSSQB-, 2TSSSQB-2.5TSSSQB-5TSS, SQB-500lbSS, SSQB-1000lbSS, SQB-2000lbSS, SQB-2500lbSS, SQB-3000lbSS, SQB-4000lbSS, SQB-5000lbSS, SQB-10000lbSS, SQB-, 15000lbSS, SQB-20000lbSS, , SQB-1KlbSS, SSQB-2klbSS, SSQB-2.5klbSS, SSQB-3klbSS, SSQB-4klbSS, SSQB-5kselbSS, SSQB-5klbSS, SSQB-10klbSS, SSQB-15klbSS, S, SQB-20klbSS, S, STC-25kg, STC-50kg, STC-75kg, STC-100kg, STC-150kg, STC-250kg, STC-500kg, STC-750kg, STC-1000kg, STC-1500kg, STC-2000kg, , STC-2500kg, …

Read More »

Cảm biến loadcell RC3-30T-C3

Cảm biến loadcell RC3-30T-C3 PC1-6KG-C3, PC1-10KG-C3, PC1-15KG-C3 PC1-30KG-C3, PC1-50KG-C3, PC1-75KG-C3 PC1-100KG-C3, PC1-200KG-C3, PC1-6KG-GP, PC1-10KG-GP, PC1-15KG-GP PC1-30KG-GP, PC1-50KG-GP, PC1-75KG-GP PC1-100KG-GP, PC1-200KG-GP PC1-6KG-C3, MI6, PC1-10KG-C3, MI6 PC1-15KG-C3, MI6, PC1-30KG-C3, MI6 PC1-50KG-C3, MI6, PC1-75KG-C3, MI6 PC1-100KG-C3, MI6, PC1-200KG-C3, MI6 PC1-6KG-C4, PC1-10KG-C4, PC1-15KG-C4 PC1-30KG-C4, PC1-50KG-C4 PC1-75KG-C4, PC1-100KG-C4, PC1-200KG-C4, PC2-20KG-C3, PC2-150KG-C3 PC2-20KG-GP, PC2-150KG-GP, PC2H-2000, kg-C3, …

Read More »

Cảm biến HBM Z6FD1 200KG

Cảm biến HBM Z6FD1 200KG 1-Z6FC3/10KG-1 1-Z6FC3/20KG-1 1-Z6FC3/50KG-1 1-Z6FC3/100KG-1 1-Z6FC3/200KG-1 1-Z6FC3/500KG-1 1-Z6FC3/1T 1-Z6GC3/500KG 1-Z6FC4/20KG-1 1-Z6FC4/50KG-1 1-Z6FC4/100KG-1 1-Z6FC4/200KG-1 1-Z6FC4/500KG-1 1-Z6FC6/50KG-1 1-Z6FC6/100KG-1 1-Z6FC6/200KG-1 1-Z6FD1/5KG-1 1-Z6FD1/10KG-1 1-Z6FD1/20KG-1 1-Z6FD1/50KG-1 1-Z6FD1/100KG-1 1-Z6FD1/200KG-1 1-Z6FD1/500KG-1 1-Z6FD1/1T hbm Z6FD1 200KG | cảm biến loadcell Z6FD1 200KG

Read More »

Cảm biến loadcell CAS SBA-100L

Cảm biến loadcell CAS SBA-100L CAS SBA-25L CAS SBA-50L CAS SBA-100L CAS SBA-200L CAS SBA-500L CAS SBA-1T CAS SBA-2T CAS SBA-3T CAS SBA-5T Đại lý SBA-100L | nhà phân phối SBA-100L | cảm biến SBA-100L BCL-1L/2L/3L BCL-6L/10L/20L HBB-50L/100L/200L SBA-50L/100L/200L SBA-50L, SBA-100L, SBA-200L, SBA-500L SBA-1, SBA-2, SBA-3, SBA-5, BSA-50lb SBA-75lb, SBA-100lb, …

Read More »

Cảm biến loadcell YZC-516

Cảm biến loadcell YZC-516 YZC-5BSH-100, YZC-5BSH-200, YZC-5BSH-300 YZC-5BSH-500, YZC-5BSH-1000 YZC-516/20kg, YZC-516/30kg, YZC-516/50kg YZC-516/100kg, YZC-516/200kg, YZC-516/250kg YZC-516/300kg, YZC-516/500kg, YZC-516/1t YZC-516/1.5t, YZC-516/2.5t, YZC-516/3.5t YZC-516/7.5t, YZC-516/10tYZC-328/30kg YZC-328/50kg, YZC-328/100kg, YZC-328/200kg YZC-328/75kg, YZC-328/150kg, YZC-328/250kg YZC-328/500kg, YZC-328H/30kg, YZC-328H/50kg YZC-328H/100kg, YZC-328H/200kg, ZC-328H/75kg, YZC-328H/150kg YZC-3/0.5T, YZC-3/1T, YZC-3/2T, YZC-3/3T YZC-3/5T, YZC-3/10T, YZC-3/20T, YZC-3/30T YZC-3/50T, YZC-320/0.5T, YZC-320/1T YZC-320/2T, YZC-celtron320/3T, YZC-320/5T …

Read More »

Nhà phân phối Laumas

Nhà phân phối Laumas OTD Automation hiện nay là nhà phân phối các sản phẩm Laumas tại Việt Nam Load cells and Mounting kits Scales, Modules & Weighing platforms Electronic instrumentation Supervisory software Accessories & Wiring ATEX-IECEx – Products for explosive atmospheres Promotional Offer Các sản phẩm cảm biến loadcell …

Read More »

Nhà phân phối loadcell Keli

Nhà phân phối loadcell Keli Hiện nay chúng tôi phân phối các sản phẩm Keli tại Việt Nam: Keli Truck scales, Hanging scales Keli Railway scales, Safe limit Keli Platform scales On-boarding scales Keli Digital indicator, Platform scalesTruck scales Keli Control indicator, Transmitter Keli Junction box Keli Electronic balance Keli …

Read More »

Đại lý loadcell HBM

Đại lý phân phối loadcell HBM Hiện nay chúng tôi phân phối các sản phẩm loadcell HBM: Strain Gauges Load Cells [kg/lbf] Force Sensors + Load Cells [N] Torque Sensors Multi Axis Sensors Pressure Sensors Displacement Sensors Strain Sensors Custom / OEM Sensors Optical Fiber Sensors Piezoelectric Products

Read More »

Loadcell Mavin NS6 150Kg

Cảm biến Loadcell Mavin NS6 150Kg Thông số kỹ thuật Loadcell NS6 150Kg: L6F-C3-150KG, 3B6ERA6113-01, A6128-00, A612A-10 A622A-03, A612B-04, A6121-00, A6111-00, A6112-13 A6111-10, A6113-20, A6123-10, A6113-25, A6116-20 A6111-11, A6221-00, A6121-02, A6121-03, A611B-22 A6128-03, A6128-13, A6212-00, A6127-04, A6127-03 A6121-01, A6121-11, CSB-D CSB-500-DCSB-1000-DCSB-2000-DCSB-3000-DCSB-5000-DCSB-10000-D MSP-300-010-B-5-W-1, MSP-300-016-B-5-W-1 MSP-300-025-B-5-W-1, MSP-300-070-B-5-W-1 MSP-300-250-B-5-W-1, MSP-300-350-B-5-W-1, MSP-300-500-B-5-W-1, MSP-400-010-B-5-W-1 MSP-400-016-B-5-W-1, …

Read More »

Cảm biến loadcell Bongshin CBES-100kg

Cảm biến loadcell Bongshin CBES-100kg loadcell CBES-20T, loadcell BS-205 loadcell BS-53T, loadcell BS-32 loadcell BS-7300, loadcell BS-7220 loadcell CSDKA-10T, loadcell PSA30-50KG loadcell DBBP-50KG, loadcell CS12C-1T loadcell CS61-1T, loadcell CS61-2T loadcell CS61-3T, loadcell BCH-5T

Read More »